Årsmöte

2023
Kallelse
Protokoll

2022
Kallelse
Protokoll

2021
Kallelse
Protokoll

2020
Kallelse
Protokoll

2019
Kallelse
Protokoll

2018
Kallelse
Protokoll

2017
Kallelse
Protokoll

2016
Kallelse
Protokoll

2015
Kallelse
Protokoll

2014
Kallelse
Protokoll

2013
Kallelse
Protokoll

Föreningen Lerbäcksmarken
Den ideella föreningen Lerbäcksmarken bildades 2013.
Föreningens stadgar