Historik

Gamla poststämplar är vackra och inte minst den här – som användes under Lerbäcksmarken 1990. Just den här stämpeln påminner oss om marknadens ursprung: kreatursmarknad.

Ingen vet säkert hur länge vi haft marknader i Lerbäck, men anorna går tillbaka till Gustav Vasas dagar. Han påbjöd marknader på flera platser i Sverige, bland annat i Lerbäck. På kyrkbacken har hållits marknad sedan mitten av 1500-talet, både vår och höst. Då var det kreatur och säd som salufördes. Under 1900-talet avtog sakta besökarna och i slutet av 1930-talet upphörde marknaden.

Comeback!
Lördagen den 4 juli 1987 gjorde marken nystart efter att ha legat in träda i 50 år.

Örebrokuriren skrev den 3 juli 1987:
– Några kreatur kommer inte att säljas den här gången, marknadsvarorna blir av helt annan art, säger Erik Petterson som är en av marknadsgeneralerna. Bortåt 90 marknadsplatser är uthyrda främst till hantverkare och köpmän från trakten.

Det blev en storstilad comeback och många tidningsartiklar publicerades i samband med omstarten, både före och efter marken: ”10.000! Folkvandring till Lerbäcksmarken.”

Bakom marknaden stod tre generaler som ledde marknadstrupperna från de arrangerade föreningarna. Förutom Erik Petterson utgjordes generalerna av Per-Åke Gustavsson och Ingela Oxelgren. Snart blev Ingela Oxelgren ensam marknadsgeneral, en titel hon haft under 25 år! I samband med marknaden 2011 tackade hon för sig, och lämnade ordförandeklubban vidare till nya händer.

Utöver marknadens eget Husband har många tillresande artister under årens lopp medverkat på marken, t ex Hovsta-Holger, Göingeflickorna, Tore Skogman, Roland Cedermark, Meta Roos, Bertil Boo och Kicki Danielsson. Marknaden är även omskriven, bland annat har den lokala författarinnan AnneMarie Hellström gjort det. Och marken har en egen dikt ”Marken i Lerbäck” skriven av Bengt Sjölund.

De senaste femton åren har Askersunds Auktionskammare hållit lösöreauktion på fredagskvällen före marknaden.

År 1988 tilldrog sig marken speciell uppmärksamhet då Landshövding Elvy Olsson lämnade budkavlen ”Hela Sverige skall leva!” till marken.

Tidningsklippen om marken genom åren vittnar alla om arrangörernas marknadsfilosofi: kvalitet (inget krimskrams) och så mycket som möjligt från lokala hantverkare och knallar.

Alf Fransson, Lerbäcks hembygdsförening