Hitta till Lerbäcksmarken

Lerbäcksmarken ligger vid Lerbäcks kyrka i södra Närke, fyra mil söder om Örebro och strax norr om Askersund.

Lerbäcks kyrka byggdes 1783 och miljön runt kyrkan, där marknaden hålls, är den bäst bevarande kyrkomiljön i Örebro län. Det vid kyrkan liggande sockencentrumet är klassat av Riksantikvarieämbetet som riksintressant med tiondebod, sockenstuga och gästgivargård.

Från Örebro eller Laxå på E20
Sväng av vid Trafikplats Brändåsen, rv 50 mot  Askersund. Efter ca 8 km, sväng vänster vid skylt Åsbro. Följ sedan skyltning Lerbäcks kyrka, ca 6 km.

Från Askersund på rv 50
Följ riksväg 50 norrut från Askersund  ca 15 km. Sväng höger vid skylt Lerbäcks kyrka, och följ därefter skyltning mot kyrkan, ca 5 km.

GPS-koordinater:
WGS 84: Latitud, Longitud: 58.957135006985915, 15.059595108032227