Integritetspolicy

Integritetspolicy för Lerbäcksmarken

Denna policy beskriver hur Lerbäcksmarken (org.nr 802471-6493) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Personuppgifter vi hanterar
De personuppgifter som Lerbäcksmarken registrerar är allra främst kontaktuppgifter (Förnamn, efternamn, postadress, e-postadress, telefonnummer), så att Föreningen kan sköta kontakten med styrelse, knallar, annonsörer, funktionärer, leverantörer, artister och andra samarbetspartners och därmed fullföra sin uppgift som förening.

Fotografier: I samband med marknaden och andra aktiviteter såsom årsmöte, styrelsemöten och funktionärsfester tas fotografier som används i vår kommunikation kring marknaden. Om du hittar bilder på dig som du önskar att vi tar bort, tveka inte att höra av dig! Om du har särskilda synpunkter gällande just fotografering på marknadsområdet, vänligen hör av dig till Lerbäcksmarken. Föreningen Lerbäcksmarken har inte en chans att inhämta samtycke till fotografering från alla som besöker vår marknad, utan den som kommer till oss må vara medveten om risken att fastna på bild. Om du absolut ej vill vara med på bild, måste vi därför rekommendera dig att antingen stanna hemma, eller kontakta oss för en särskild uppgörelse kring detta. Våra knallar tillfrågas i samband med anmälan om samtycke till fotografering.

Register som våra knallar kan förekomma i är:
Fortnox Ekonomisystem (namn, adress, e-post, telefonnummer)
Knallelista på vår hemsida (namn)
Mailchimp (Webtjänst för utsändande av nyhetsbrev) (namn, e-post)

Personuppgifter som kan kopplas till dig kan även förekomma på marknadens hemsida, på marknadens facebooksida, i protokoll, e-post, deltagarlista för årsmöte och andra sammankomster, röstlängd för årsmötet, nomineringsförslag från valberedningen, fotografier.

Så här sköter Lerbäcksmarken dina personuppgifter
• Föreningens material lagras både digitalt och i pärmar hos styrelsen.
• Gammal data som inte behövs för statistik eller historiskt bevarande ändamål rensas bort genom registervård.
• Inga personuppgifter registreras eller hanteras eller lämnas ut utan den registrerades vetskap och samtycke.
• Lagrum: Föreningens stadgar och medlemsregler tillika medlemmarnas samtycke utgör avtalsgrund för personuppgiftshantering mellan förening och medlemsföreningarnas representanter resp. knallar. Skattelagstiftning, bokföringslagen, Avtalslagen m.fl. lagar och förordningar inverkar också på vårt sätt att hantera personuppgifter och kan komma att ha företräde före intresseavvägning, samtycke och avtalsgrund.
• Digitala medlems- och administratörssidor är skyddade med individuella användarnamn resp. lösenord.

Du har:
• Rätt till information: Du kan begära en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
• Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
• Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
• Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst.
• Rätt att lämna ett klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Uppdateringar till denna policy
Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 23 maj 2018.

Personuppgiftsansvarig
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Föreningen Lerbäcksmarken (802471-6493)
c/o Bild & Kultur AB
Brukskontoret, 694 99 Skyllberg
Tel: 0583-131 00
E-post: info@lerbacksmarken.se