Knallar 2024

Här kommer vi presentera de knallar, konst- och mathantverkare som är anmälda till Lerbäcksmarken 2024. Vi börjar publicera någon vecka in i februari.